december 2018 / 1 posts found

Unieke “Qigong Gathering” in maart 2019

by M Visser
Comments are off for this post.
Join The Total into Well-being met Spring Forest Qigong Community Gathering!  Sinds 2010 heeft Master Chunyi Lin, in samenwerking met Total into Well-being met Spring Forest Qigong, jaarlijkseen bezoekgebrachtaan het v.d. Valk Hotel te Volendam. Deelnemersuit 14 landenwisten elk jaar weer de weg te vinden, om samen te komen, om van Master Chunyi Lin en van elkaar te leren. In 2018 heeftergeenactiviteitplaatsgevonden en wehebbenveelreactiesgehad met de vraag of we als Total into Well-being eensamenkomstkunnenorganiseren, ook als Master Chunyi Lin daarniet “live” bijaanwezig is. Hieruitontstaart de ‘Total into Well-being Community Gathering’  We komensamen om de liefdevolleenergie te delen, van elkaar…