Medische verklaring


Verklaring van uw medische verantwoordelijkheid :

Door het kopen en deelnemen aan de Qigong workshops of oefenprogramma's, begrijpt u dat deze Qigong programma's bestaan uit zachte bewegingsoefeningen en geleide zittende meditatietechnieken.

Door het kopen van de workshops of een van de oefengroep programma's erkent u het bovenstaande en gaat u ermee akkoord te werken volgens uw eigen fysieke mogelijkheden, neemt u de volledige verantwoordelijkheid voor uw eigen veiligheid en welzijn, u vrijwaard Marcelle Visser en/of Total into Well-being van iedere aansprakelijkheid in verband met letsel of schade opgelopen door Qigong instructie of uw deelname aan deze klassetraining. U erkent dat, bij twijfel, het uw eigen verantwoordelijkheid is om, vooraf aan deelname, met uw arts te overleggen om er zeker van te zijn dat u vitaal genoeg bent om deel te nemen aan de les / training.


Medical Disclaimer Statement:

By purchasing and taking part in the Qigong workshops or practice programs, you understand that these Qigong programs comprise gentle movement exercises and guided seated meditation techniques.

By purchasing the workshops or any of the practice group programs you acknowledge the above and agree to work according to your own limitations, take full responsibility for your own safety and well-being, and you release Munira Jiwa from any liability associated with injury or damages sustained from her Qigong instruction or your participation in this class. You acknowledge it is your responsibility to consult with your physician to ensure you are well enough to take part in the training/class.