newsletter / 3 posts found

Unieke “Qigong Gathering” in maart 2019

by M Visser
Comments are off for this post.
Join The Total into Well-being met Spring Forest Qigong Community Gathering!  Sinds 2010 heeft Master Chunyi Lin, in samenwerking met Total into Well-being met Spring Forest Qigong, jaarlijkseen bezoekgebrachtaan het v.d. Valk Hotel te Volendam. Deelnemersuit 14 landenwisten elk jaar weer de weg te vinden, om samen te komen, om van Master Chunyi Lin en van elkaar te leren. In 2018 heeftergeenactiviteitplaatsgevonden en wehebbenveelreactiesgehad met de vraag of we als Total into Well-being eensamenkomstkunnenorganiseren, ook als Master Chunyi Lin daarniet “live” bijaanwezig is. Hieruitontstaart de ‘Total into Well-being Community Gathering’  We komensamen om de liefdevolleenergie te delen, van elkaar…

SFQ Level 3 nu ook in Europa!

by Admin
Comments are off for this post.
SFQ Level 3 nu ook in Europa! Goednieuws! Het is vanafnumogelijk om in Europa Level 3 te volgen van Spring Forest Qigong! Marcelle heeft de opleiding aan de Energy Healing International School, te Minnesota, succesvol afgerond tijdens de certificering in oktober,  zodat we in Europa ook op eenhoger en dieperniveaukunnenkomen met SFQ! De bestaande Level 1 en 2 training, zijn qua content nagenoeg gelijk gebleven.  De “studie materialen” die gebruikt worden tijdens de “live” trainingen zijn afgestemd op en geoptimaliseerd. En dan Level 3… ik keek er erg naar uit om voor dit Level gecertificeerd te worden. Nu het programma gepresenteerd […]

Europa is erbij in Minnesota!

by Admin
Comments are off for this post.
Energy Healing International School breidt les programma uit. Nieuwe tijden breken aan! In 2017 heeft Spring Forest Qigong de Energie Healing School opgericht, met als doel de opleidingen voor Spring Forest Qigong te standaardiseren. Dezemaand, oktober 2018, wordt de eerste training georganiseerd door SFQ inc. te Minnesota, van 1 t/m 5-10-2018 en Marcelle is erbij! Het betrefteencertificeringvoor de levels 1, 2 en 3. Marcelle is sinds 2009 gecertificeerd voor de Levels 1 en 2. Nu de Energy Healing International School is opgericht, is Level 3 toegevoegd in het opleidingsprogramma. De afgelopenjarenhebbenduizendenmensen in Europa de workshops voor Level 1 en 2 gevolgd, “in de klas” […]