Europa is erbij in Minnesota!

by Admin
Comments are off for this post.

Energy Healing International School breidt les programma uit.

Nieuwe tijden breken aan!

In 2017 heeft Spring Forest Qigong de Energie Healing School opgericht, met als doel de opleidingen voor Spring Forest Qigong te standaardiseren.

Dezemaand, oktober 2018, wordt de eerste training georganiseerd door SFQ inc. te Minnesota, van 1 t/m 5-10-2018 en Marcelle is erbij!

Het betrefteencertificeringvoor de levels 1, 2 en 3. Marcelle is sinds 2009 gecertificeerd voor de Levels 1 en 2. Nu de Energy Healing International School is opgericht, is Level 3 toegevoegd in het opleidingsprogramma.

De afgelopenjarenhebbenduizendenmensen in Europa de workshops voor Level 1 en 2 gevolgd, “in de klas” of via de thuisstudie. Indien Marcelle zichcertificeert, wordt het ook in Europa mogelijk om een “live” klas te volgenvoor Level 3!

Agenda – Total into Well-being – Lokatie Kwadijk – SFQ Workshops:

3-daagse (Level 1 +2)12 t/m 14-10-2018

Je kuntookapart inschrijvenvoorLevel 1 (12-10) of Level 2 (13/14-10)

Level 1 (training van 1 dag)12-10-2018 – 18-11-2018 – 09-12-2018

Level 2 (training van 2 dagen)13/14-10-2018

Voor inschrijven en/of meerdere data kijk op: sfqigong.nl/agenda

In onzevolgendenieuwsbriefkomenweteweten of Marcelle geslaagd is als

“Certified Instructor” van de “Energy Healing School”

Share this article

Comments are closed.