Unieke “Qigong Gathering” in maart 2019

by M Visser
Comments are off for this post.

Join The Total into Well-being met Spring Forest Qigong Community Gathering! 

Sinds 2010 heeft Master Chunyi Lin, in samenwerking met Total into Well-being met Spring Forest Qigong, jaarlijkseen bezoekgebrachtaan het v.d. Valk Hotel te Volendam. Deelnemersuit 14 landenwisten elk jaar weer de weg te vinden, om samen te komen, om van Master Chunyi Lin en van elkaar te leren.

In 2018 heeftergeenactiviteitplaatsgevonden en wehebbenveelreactiesgehad met de vraag of we als Total into Well-being eensamenkomstkunnenorganiseren, ook als Master Chunyi Lin daarniet “live” bijaanwezig is.

Hieruitontstaart de ‘Total into Well-being Community Gathering’ 

We komensamen om de liefdevolleenergie te delen, van elkaar te leren, onzeervaringen te delen en nieuwemensen te ontmoeten. Het bijelkaarzijn, dat is wat voorvelenzo waardevol is en we willengraagaan die vraagvooreensamenkomstvoldoen! Total into Well-being – “Qigong Gathering”.

Wie mogen we op het podium verwachten?

Naast “Qigong Master Teacher” Marcelle Visser, zullen de avond (8-3-19) en het weekend

(9/10-3-19) tevens worden geleid door: Joanna Blanker, Elizabeth Jordan en Eike Wilts.

Zij zijn allen al jaren actief met Spring Forest Qigong en coaching en vinden het fantastisch om dit evenement hun ervaringen met jullie te delen!!

Voorafgaand aan de “Gathering” staat een Level 3 gepland, die in het Engels wordt gegeven, gezien het feit dat deelnemers uit diverse Europese landen zullen deelnemen.

Wil jij meer weten over de Qigong Teachers die op het podium verschijnen? Klik “hier”

Agenda – Total into Well-being – Lokatie Kwadijk – SFQ Workshops:

Level 1 (training van 1 dag)

09-12-2018 – 12-01-2019 – 22-02-2019 – 24-03-2019

Level 2 (training van 2 dagen)

23/24-02-2019

3-daagse (Level 1 +2)

22 t/m 24-02-2019 – 3-daagse (Level 1 +2)

Je kunt ook apart inschrijven voor Level 1 (22-02) of Level 2 (23/24-02)

Level 3 (training 2 dagen)

09 en 10-02-2019 (Nederlands)

07 en 08-03-2019 (Engels)

Voor inschrijven en/of meerdere data kijk op: ​: sfqigong.nl/agenda

Share this article

Comments are closed.